Du får gärna stödja Fröodling.se och Fröodlingsboken

Om du tycker att Fröodlingsboken är så bra att du skulle kunna tänka dig att betala för den, så får du gärna ge ett ekonomiskt bidrag. Bidrag fördelas till 10% till Fröodling.se och resten fördelas mellan bokens författare och redaktion i proportion till våra insatser. Om du vill kan du själv bestämma vart ditt bidrag går.

Fröodling.se har ännu inte något postgirokonto, så du måste först kontakta oss per epost. (Se länken "Kontakt" t v.)