Fröodling

Impressum
Fröodling
Första upplagan år 2006
© Utgivaren och författarna
Utgivaren har endast rättighet till materialet för publicering i denna bok. Författarna har upphovsrätt till sina respektive texter, både idéell sådan och rätt att mångfaldiga dem i andra sammanhang.
Om inte annat anges svarar respektive författare för eventuella illustrationer.
Utgivning och tryck: Anders Skarlind

Identifikatorer
Identifikator för boken i tryckt utgåva:
ISBN-10: 91-976539-0-X, ISBN-13: 978-91-976539-0-9

Identifikator för boken i digital utgåva som pdf-fil:
ISBN-10: 91-976539-1-8, ISBN-13: 978-91-976539-1-6

Identifikatorer för enskilda kapitel i digital utgåva som pdf-filer bildas enligt mönstret: urn:nbn:se:froodling-2006-1-1-?-pdf (18 stycken pdf-filer, vars urn:nbn bildas genom att ersätta ? med intro, varfor, oversikt, undvik, korstab, litebio, klimat, overvint, jord, trosk, shkrot, tomat, kal, art, persilja, malla, lok, sad. Motsvarande filnamn är intro.pdf, varfor.pdf o.s.v.)

Citera denna bok så här:
Anders Skarlind m.fl., Fröodling, 1:a upplagan, Anders Skarlind, eget förlag, Lidingö 2006.