Fröodling

Den här boken handlar om hur man odlar frö av köksväxter i liten skala i Sverige.

Med fröodling menar vi odling av utsäde och inte odling av t.ex. fågelfrö eller oljeväxtfrö. Vi tar främst upp fröodling av köksväxter, men även en del lantbruksväxter.

Boken är främst inriktad på småskalig fröodling, lämplig för husbehovsodlare, bevarandeodlare och mindre yrkesmässiga odlare.

”Fröodling” är i stort sett den första svenska boken som tar upp fröodling av köksväxter utförligt sedan Ernsts Nilssons Köksväxtfröodling från 1940.

I stort sett är varje kapitel skrivet av författare med rejäl praktisk erfarenhet av det kapitlet handlar om. Ambitionen har varit att skriva med jordiga fingrar.

Intresse för fröodling går ofta hand i hand med ett intresse för botanik och genetik, ämnen som också kan ge vägledning i fröodlarens mer praktiska arbete. Boken innehåller några mer teoretiska kapitel om detta.

Man kan undra varför vi ger ut en upplaga som bara innehåller hälften av de planerade kapitlen. Den främsta anledningen är att webbutgivning medger successiv utgivning. Det är hög tid att få ut det här materialet. Vi jobbar nu vidare med att fylla luckorna. En ny upplaga kommer snart! Efterhand kommer även boken fyllas med illustrationer. Följ utvecklingen!