Fröodling

Läsanvisningar
Här är några korta läsanvisningar för den som snabbt vill komma fram till ”hur man gör”. Börja med kapitlet ”Fröodling – en översikt”. Behövs mer detaljuppgifter så sök dessa i första hand i Korsningstabellen och kapitlen om de enskilda växtslagen. Vänta med övriga allmänna och mer teoretiska kapitel om de känns för tunga!