Fröodling

Copyright
Observera att copyright gäller för denna bok precis på samma sätt för en tryckt bok!

Vi ger dig som är intresserad av boken rättighet att ladda ner ett exemplar av alla pdf-filer för personligt bruk, samt att skriva ut ett exemplar av dem. Allting utöver detta betraktar vi som otillåtet mångfaldigande av boken. Speciellt gäller detta att lägga ut dessa filer någon annanstans där de är allmänt tillgängliga eller att trycka boken i mer än ett exemplar. Allt mångfaldigande kräver skriftligt tillstånd av respektive författare!