Fröodling

Författarna
Författare till första upplagan är Anders Skarlind, Johnny Andréasson, Peter Erlandsson och Paul Teepen. Presentation av författarna kommer inom kort.

Redaktion
Redaktörer är Anders Skarlind och Johnny Andréasson.

Utgivare
Utgivare är Anders Skarlind,