Länkar

Bra och i allmänhet gratis information om fröodling, bevarande, växtförädling med mera:
Runåbergs sidor om fröodling
(Du hittar mer om fröodling bland informationen om de enskilda arternas odling på Runåbergs sidor.)
Gourmethavens sidor om fröodling
The Saving Our Seed Project
(Saving Our Seed har haft mycket bra information men senast jag kollade fanns den inte lägre tillgänglig. Jag lever dock på hoppet och låter länken stå kvar lite till.)
PSI: Seed Production

Föreningar:
Föreningen Sesam
Frösamlerne
Allkorn

Fröfirmor:
Runåbergs Fröer

 

(Senast uppdaterad 19 feb 2012)