Välkommen till Fröodling.se

Fröodling.se är ett fristående initiativ inom området utsädesodling, bevarande och utveckling av nyttoväxter. Här publiceras bl.a. boken Fröodling. Bakom Fröodling.se står Anders Skarlind. Bakom fröodlingsboken står även Johnny Andreasson, Peter Erlandsson och Paul Teepen.

Fröodling är den första fröodlingsboken på svenska på 60 år. Det är även den första boken om småskalig fröodling på svenska på ännu längre tid. Och det är en av de få fröodlingsböckerna i världen där man kan läsa hur man fröodlar i ett så bistert klimat som vårt. Dock är den sex år efter publiceringen fortfarande bara en halv bok, jämfört med vad som planerats. Arbetet med fortsättningen har tidvis legat nere, och tidvis återupptagits. En andra och mer fullständig upplaga lär i alla fall komma förr eller senare.

Fröodling.se drivs tills vidare idéellt. Tills vidare är även Fröodlingsboken gratis för personlig användning. Observera att copyright gäller och att vidare spridning utan tillstånd inte är tillåten!

(Senast uppdaterad 19 feb 2012.)