Frölistan

Frölistan är en epostlista för diskussioner om fröodling. Frölistan kan användas för att ställa frågor, diskutera och informera.

Frölistans ämnesområde är frö, fröodling/utsädesodling, sorter och deras bevarande och förädling, frömarknad, frölagstiftning, samt allmänna odlingsfrågor som anknyter till detta. Fokus är främst på nyttoväxter. Inlägg som ligger en bit utanför ämnesområdet tolereras i rimlig omfattning.

Frölistan vänder sig främst till dig som är eller vill bli aktiv inom listans ämnesområde. Det krävs inga förkunskaper i fröodling, men förkunskaper i vanlig odling är önskvärda.

Frölistan är fristående från alla organisationer. Den drivs idéellt som ett personligt intiativ. Frölistans moderator är Anders Skarlind.

Frölistan har en positiv inställning till ekologisk odling och en kritisk inställning till genetisk ingenjörskonst, samt till den monopolisering och byråkratisering som frömarknaden är drabbad av. Det är dock inom rimliga gränser OK om listmedlemmar har andra ståndpunkter än listan. Moderatorn vill i dessa och andra frågor hellre ha en konstruktiv och upplysande diskussion än polarisering.

Citat av eller vidareförande i någon form av vad någon annan skrivit på listan är endast tillåtet om denne uttryckligen godkänner det.

Frölistans huvudspråk är svenska. Det är även OK att skriva på norska, danska och engelska, men man bör förstå svenska.

Om du vill vara med på frölistan så skicka epost till:
info snabel-a froodling punkt se

När du anmäler dig så ska du skriva från den adress som ska vara med på listan, så jag vet att den är rätt.

Om vi inte redan känner varandra så skriv även några rader om dina verksamheter och intressen inom frölistans ämnesområde. Denna information kommer endast användas för att bedöma om du tillhör målgruppen för Frölistan.

Om du vill upphöra med listan så skriver du ett email till info@froodling.se och meddelar att du inte vill vara med längre. När du avanmäler dig så ska du skriva från den adress som ska tas bort från listan, så jag vet att det kommer från rätt person. (Undantag kan göras om jag finner det motiverat.)

(Senast uppdaterad 19 feb 2012)